fbpx
STREG arkitekter

Myndighedsprojekt

HVAD INDEHOLDER ET MYNDIGHEDSPROJEKT?I ANSØGNING: Det udarbejdede materiale samles i en ansøgning til kommunen, hvor vi står for alle beskrivelser til projektet.


2 LØBENDE DIALOG: Vi holder den løbende dialog med den gældende kommune og sørger for, at ansøgningen er fyldestgørende.


3 DISPENSATION: Vi kan stå for jeres dispensationsansøgning. Vi indhenter relevante informationer for at give dig en effektiv proces.


4 IBRUGTAGNING: Når projektet står færdigt, skal der indsendes en lang række information til kommunen for at søge om ibrugtagningstilladelse.


5 MATERIALELISTE: Der udarbejdes en materialeliste i samarbejde med bygherre. Listen forbereder os på hovedprojektet.

HVAD INDEHOLDER ET MYNDIGHEDSPROJEKT?I


ANSØGNING: Det udarbejdede materiale samles i en ansøgning til kommunen, hvor vi står for alle beskrivelser til projektet.


2


LØBENDE DIALOG: Vi holder den løbende dialog med den gældende kommune og sørger for, at ansøgningen er fyldestgørende.


3


DISPENSATION: Vi kan stå for jeres dispensationsansøgning. Vi indhenter relevante informationer for at give dig en effektiv proces.


4


IBRUGTAGNING: Når projektet står færdigt, skal der indsendes en lang række information til kommunen for at søge om ibrugtagningstilladelse.


5


MATERIALELISTE: Der udarbejdes en materialeliste i samarbejde med bygherre. Listen forbereder os på hovedprojektet.

Myndighedsprojekt
Villa Søvænget

FORDELE VED MYNDIGHEDSPROJEKTFør du kan få en byggetilladelse, skal du have udarbejdet en byggeansøgning og sende den til kommunens vurdering og godkendelse. Det er vigtigt, at ansøgningen er så fyldestgørende som mulig, da det ellers kan påvirke og forlænge sagsbehandlingstiden.

Hos STREG arkitekter ved vi, hvad kommunen efterspørger, og vi kan derfor indhente de relevante informationer, udfylde ansøgningen og tage dialogen med kommunen for dig. Det vil give en mere effektiv proces og hurtigere sagsbehandlingstid.

I visse tilfælde, kan det være en god idé at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav om f.eks. fundamentsplaner, statiske- og energitabsberegninger.

HVAD SKER DER EFTER MYNDIGHEDSPROJEKTET?Når kommunen har givet tilladelse til projektet, igangsætter vi Hovedprojektet. Ventetiden hos kommunen er blandt andet blevet brugt til at sikre, at vi igennem materialelisten har styr på alle materialer i projektet. Dette sikrer, at vi hurtigt kan igangsætte Hovedprojektet og hente tilbud ind fra tre entreprenører.

Hovedprojektet indeholder blandt andet detaljetegninger, tilbudslister, arbejdsbeskrivelser og møder på grunden.

Klik herunder for at læse mere om et Hovedprojekt.Hovedprojekt >

Myndighedsprojekt
Villa Bakken
Myndighedsprojekt
Villa Bakken

HVAD SKER DER EFTER MYNDIGHEDSPROJEKTET?Når kommunen har givet tilladelse til projektet, igangsætter vi Hovedprojektet. Ventetiden hos kommunen er blandt andet blevet brugt til at sikre, at vi igennem materialelisten har styr på alle materialer i projektet. Dette sikrer, at vi hurtigt kan igangsætte Hovedprojektet og hente tilbud ind fra tre entreprenører.

Hovedprojektet indeholder blandt andet detaljetegninger, tilbudslister, arbejdsbeskrivelser og møder på grunden.

Klik herunder for at læse mere om et Hovedprojekt.Hovedprojekt >

Call Now Button