fbpx
STREG arkitekter

Hovedprojekt

HVAD INDEHOLDER ET HOVEDPROJEKT?I UDBUDSMATERIALE: Vi udarbejder udbudsmaterialet, som entreprenøren skal give pris og bygge ud fra.


2 INDHENTNING AF TILBUD: Vi sender udbudmaterialet ud til tre entreprenører. Dette gør vi blandt andet for at kunne sætte deres tilbud op imod hinanden så vi kan få den skarpeste pris.


3 GENNEMGANG PÅ GRUNDEN: Der laves en gennemgang af det pågældende projekt på grunden eller i boligen. Dette sker i samarbejde med bygherre og den udvalgte entreprenør.


4 DIALOG MED ENTREPRENØR: Vi holder den løbende dialog med entreprenøren, så vi sikre os en god proces og klargørelse til kontrahering.


5 KONTRAHERING: Efter hovedprojektet kan vi stå for kontraheringen med den udvalgte entreprenør.

Hovedprojekt
Villa Munk
Hovedprojekt
Villa Munk

HVAD INDEHOLDER ET HOVEDPROJEKT?I


UDBUDSMATERIALE: Vi udarbejder udbudsmaterialet, som entreprenøren skal give pris og bygge ud fra.


2


INDHENTNING AF TILBUD: Vi sender udbudmaterialet ud til tre entreprenører. Dette gør vi blandt andet for at kunne sætte deres tilbud op imod hinanden så vi kan få den skarpeste pris.


3


GENNEMGANG PÅ GRUNDEN: Der laves en gennemgang af det pågældende projekt på grunden eller i boligen. Dette sker i samarbejde med bygherre og den udvalgte entreprenør.


4


DIALOG MED ENTREPRENØR: Vi holder den løbende dialog med entreprenøren, så vi sikre os en god proces og klargørelse til kontrahering.


5


KONTRAHERING: Efter hovedprojektet kan vi stå for kontraheringen med den udvalgte entreprenør.

Hovedprojekt
Villa Søvænget

FORDELE VED HOVEDPROJEKTEt hovedprojekt er det naturlige skridt efter et udført myndighedprojekt. Det er her, vi detalje planlægger byggeprocessen og tager stilling til alt hvad entreprenøren skal bruge. Hos STREG arkitekter gennemgår vi alle dine til- og fravalg. Vi holder det op imod dine økonomiske rammer og sikrer, at du hele tiden har overblik.

Hovedprojektet indeholder blandt andet det udbudsmateriale, som entreprenøren skal bruge for at kende omfanget af opgaven, og derudfra sætte et tilbud op. Hovedprojektet indeholder blandt andet detaljetegninger, tilbudlister, arbejdsbeskrivelser og møder på grunden.

Vi indhenter tilbud fra tre entreprenører så vi sikre os, at vi får den bedste pris ind på jeres projekt. Vi har flere forskellige samarbejdspartnere rundt om i landet, som vi kender og tidligere har arbejdet med. Efter valget af entreprenør sætter vi gang i kontrahering, hvor vi sikre at begge parter er enige om den kommende proces. Kontraheringen ligger som en separat fase efter hovedprojektet.

HVAD SKER DER EFTER HOVEDPROJEKTET?Efter hovedprojektet og kontrahering kan den valgte entreprenør sætte gang i byggeriet. Pris og tidshorisont er blevet fastlagt i kontraheringen med entreprenøren.

Næste skridt er at begynde byggeriet. Her kan vi stå for byggerådgivning og tilsyn på pladsen. På denne måde sikre vi, at projektet bliver udført som planlagt og tegnet.

Klik herunder for at læse mere om et Byggerådgivning & Tilsyn.Byggerådgivning & Tilsyn >

Hovedprojekt
Villa Søvænget
Hovedprojekt
Villa Søvænget

HVAD SKER DER EFTER HOVEDPROJEKTET?Efter hovedprojektet og kontrahering kan den valgte entreprenør sætte gang i byggeriet. Pris og tidshorisont er blevet fastlagt i kontraheringen med entreprenøren.

Næste skridt er at begynde byggeriet. Her kan vi stå for byggerådgivning og tilsyn på pladsen. På denne måde sikre vi, at projektet bliver udført som planlagt og tegnet.

Klik herunder for at læse mere om et Byggerådgivning & Tilsyn.Byggerådgivning & Tilsyn >

Call Now Button