fbpx
STREG arkitekter

Projektforslag

HVAD INDEHOLDER ET PROJEKTFORSLAG?I ANSØGNINGSMATERIALE: Der tegnes en målfast 3D model af huset, som ligger til grund for tegningsmaterialet til kommunen.


2 VISUALISERINGER: Projektet visualiseres, og materialer testes af i både eksteriør og interiør billeder.


3 KRAV: Ud fra vores 3D model sørger vi for, at huset overholder krav til brand, energi, bebyggelsesprocent og eventuelle servitutter.


4 ESTIMERET PRIS (2): Vi opdaterer det tidligere udarbejdede prisestimat ud fra materialevalg.


5 PRÆSENTATION: Vi præsenterer projektforslaget på vores kontor eller online.


6 BANKPAKKE: Aflevering af præsentation i A3 format både fysisk kopi og online. Præsentationen kan bruges i dialog med banken.

Projektforslag
Villa Heiberg
Projektforslag
Villa Heiberg

HVAD INDEHOLDER ET PROJEKTFORSLAG?I


ANSØGNINGSMATERIALE: Der tegnes en målfast 3D model af huset, som ligger til grund for tegningsmaterialet til kommunen.


2


VISUALISERINGER: Projektet visualiseres, og materialer testes af i både eksteriør og interiør billeder.


3


KRAV: Ud fra vores 3D model sørger vi for, at huset overholder krav til brand, energi, bebyggelsesprocent og eventuelle servitutter.


4


ESTIMERET PRIS (2): Vi opdaterer det tidligere udarbejdede prisestimat ud fra materialevalg.


5


PRÆSENTATION: Vi præsenterer projektforslaget på vores kontor eller online.


6


BANKPAKKE: Aflevering af præsentation i A3 format både fysisk kopi og online. Præsentationen kan bruges i dialog med banken.

Projektforslag
Villa Eng

FORDELE VED PROJEKTFORSLAGETUnder den indledende projektering tegner vi en målfast 3D model, som bruges til at udarbejde situationsplaner, plantegninger, facadeopstalter og snittegninger. Dette er udgør det samlede materialesæt, som bruges til at søge om en byggetilladelse hos kommunen.

Når der er blevet taget nogle konkrete valg i forhold til udformningen af projektet, kan vi visualisere dit projekt. Med visualiseringer kan vi hjælpe dig med at se muligheder i unikke løsninger, der passer til lige netop dit boligprojekt.

Visualiseringer bruges som et værktøj til at fremhæve og understege de valg, som er vigtige for arkitekturen og det enkelte projekt, som for eksempel detaljer og materialevalg.

HVAD SKER DER EFTER PROJEKTFORSLAGET?Efter projektforslaget får I det præsenterede materiale udprintet og tilsendt digitalt i A3 format. Herefter har I mulighed for at vende tilbage med rettelser til en korrekturrunde.

Næste skridt er at søge en byggetilladelse til det udarbejdede projekt. Sagsbehandlingstiden hos kommunen kan være lang. Derfor bruger vi ventetiden til at forberede os på hovedprojektet. Dette gør vi blandt andet ved at sikre alle valg ift. udformning og materialevalg.

Klik herunder for at læse mere om næste fase, Myndighedsprojekt.Myndighedsprojekt >

Projektforslag
Villa Hav
Projektforslag
Villa Hav

HVAD SKER DER EFTER PROJEKTFORSLAGET?Efter projektforslaget får I det præsenterede materiale udprintet og tilsendt digitalt i A3 format. Herefter har I mulighed for at vende tilbage med rettelser til en korrekturrunde.

Næste skridt er at søge en byggetilladelse til det udarbejdede projekt. Sagsbehandlingstiden hos kommunen kan være lang. Derfor bruger vi ventetiden til at forberede os på hovedprojektet. Dette gør vi blandt andet ved at sikre alle valg ift. udformning og materialevalg.

Klik herunder for at læse mere om næste fase, Myndighedsprojekt.Myndighedsprojekt >

Call Now Button