fbpx
STREG arkitekter

Byggetilsyn - Pris og Indhold

STREG arkitekter kan være din byggesagkyndige nu og her samt stå for byggerådgivning og løbende byggetilsyn ved nybyggeri, tilbygning, renovering, sommerhus - eller hvad end dit boligprojekt omhandler. Som en uvildig byggesagkyndig sikrer vi en høj kvalitet, så du er tryg og velinformeret i hele byggeperioden.

Ring og få et uforpligtende tilbud: 93 89 58 58

Du kan også kontakte os via vores kontaktformular
Vi svarer inden for 1-2 hverdage
Byggerådgivning

Fuldendt tilsynspakke

Ring for pris

Denne pakke indeholder:

 • Gratis planrådgivning ved valg af denne pakke
 • Kontraktgennemgang
 • 6 byggetilsyn og afleveringsgennemgang af udført arbejde inden overtagelse af færdig projekt

Byggerådgivning

Enkelt byggetilsyn

kr.fra 3500

Denne pakke indeholder:

 • Tilsyn af udførte konstruktioner
 • Gennemgang af pladsen
 • Gennemgang af overensstemmelse mellem tegninger og det udførte arbejde

Projektering

Kontraktgennemgang

kr.5200

Denne pakke indeholder:

 • Fuld gennemgang af kontrakt og de vedlagte bilag
 • Sikring af rettigheder
 • Du modtager kontrakt med kommentar på de ting der er uklare og eventuelle fejl og mangler i kontrakten

Design

Tegningsgennemgang

kr.4850

Denne pakke indeholder:

 • Tegningsgennemgang
 • Byggeteknisk gennemgang af materialevalg
 • Vi kommer i denne pakke med rådgivning ift. den udfærdiget planløsning før den endelige godkendelse

Hvad er et byggetilsyn?


Byggetilsyn er en løbende kontrol af dit byggeri. Du vil få tildelt en personlig byggesagkyndig, som vil være din mand på pladsen og din sikkerhed for, at dit byggeri bliver udført korrekt. Byggetilsynene foregår fra udførelsen af fundamentet til en afleveringsgennemgang den dag, du modtager nøglerne til dit færdige hus. Et byggetilsyn består af en række stikprøvekontroller af alle de kritiske bygningsdele og konstruktioner.

For hvert tilsyn udarbejder vores byggesagkyndige en tilsynsrapport, hvilket beskriver de forhold, der er konstateret ved det enkelte byggetilsyn. Vi tager den direkte kontakt med entreprenøren på byggepladsen med henblik på at drøfte eventuelle fejl og mangler, som skulle være konstateret ved tilsynet. Vi vil også fortælle entreprenøren, hvis håndværkerne har lavet et godt stykke arbejde. Vi har god erfaring med at komplementere det gode arbejde, da det skaber mere lyst til at holde en ren byggeplads fra håndværkernes side.

Ved vores tilsyn med byggeriet vil vi ligeledes følge op på tidligere notater og kommenterede fejl i vides mulige omfang. Entreprenøren vil blive bedt om at dokumentere opretning af tidligere konstaterede fejl og mangler. Med byggetilsyn tilknyttet dit byggeprojekt sikrer du en god kvalitet af dit nye hus samt tryghed i løbet af byggeprocessen.

Hvorfor vælge et byggetilsyn?


Et ofte stillet spørgsmål, som kan stilles med rette.

Uanset hvilket firma du bygger med, hvor store og velrenommerede deres navn er, så er ingen af dem dygtigere end de håndværkere, som udfører arbejdet. Håndværksfirmaerne, som udfører huse for typehusfirmaerne, er typisk mindre selvstændige firmaer, som er hyret ind til at varetage udførelsen af dit hus. Det er derfor det enkelte håndværkerfirmas kvalitetsniveau, som sætter standarden for det hus, som udføres. Der er mange byggeregler og normer, som skal følges, og det er ikke altid lige til at holde sig fuldt opdateret. Derfor kan det være en udfordring for håndværkerne at have de nyeste byggeregler som primært fokus. Dette kan skabe fejl, mangler eller skader på dit nye hus.

Det er vigtigt, at vi som byggesagkyndige ikke kun er der for at hjælpe dig som bygherre, men også kan hjælpe håndværkerne med evt. usikkerheder ved de tegnede løsninger. Derfor er det på baggrund af vores erfaring nødvendigt at holde opsyn med selv de største typehusfirmaer ved at koble et eksternt byggetilsyn på byggeriet.

Mød Dennis, vores tilsynsførende

Dennis har 13 års erfaring som tømre og 4 års erfaring som bygningskonstruktør og byggesagkyndig. Med erfaring som håndværker på pladsen kender han de kritiske områder i byggeprocessen og kan derfor give dig ro i maven under udførelsen af dit byggeri.UNDGÅ FEJL OG MANGLER

Vi klæder dig på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der stemmer overens med dine visioner og forventninger til det endelige resultat.

Et byggeprojekt kan dog være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor de beslutninger, man som bygherre træffer i byggeriets indledende faser, kan have store konsekvenser for projektets senere faser. Derfor tilbyder vi løbende tilsyn af projektet.LØBENDE TILSYN

For at sikre kvalitet i projektet og et tilfredsstillende byggeri, står vi for tilsyn og løbende gennemgang af det udførte arbejde. Vi kan også stå for den fulde projektledelse, så du kan lægge alle bekymringer og lade os sørge for, at alt er, som du ønsker det.

Tilsynets omfang vil foregå sporadisk i udførelsesfasen og vil bestå af at hjælpe entreprenører med at finde løsninger på muligt opståede problemer og eventuelle fejl og mangler i udførelsen.

Hvad der er inkluderet i byggetilsyn- Fundamentstilsyn ifm. støbning af fundamenter og armering

- Terrændækstilsyn inden støbning af gulve for kontrol af installationer

- Tilsyn med tagkonstruktion og bagmure for kontrol af forankring, mv.

- Opstart af murerarbejde, kontrol af fugtsikring og forventningsafstemning

- Tilsyn med dampspærre, fugtproblemer, og tagarbejder

- Tilsyn med vådrumssikring, kontrol af fald og generel gennemgang

- Førgennemgang inden overtagelse for nedbringelse af fejl og mangler

- Afleveringsforretning så I kommer trygt og roligt i hus

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende snak  Call Now Button