fbpx
STREG arkitekter

Projektforslag

HVAD INDEHOLDER ET PROJEKTFORSLAG?I ANSØGNINGSMATERIALE: Der tegnes en målfast 3D model af huset, som ligger til grundlag for tegningsmateriale til kommunen.


2 VISUALISERINGER: Projektet visualiseres og materialer testes af i både eksteriør og interiør billeder.


3 KRAV: Ud fra vores 3D model sørger vi for at huset overholder krav til brand, energi, bebyggelsesprocent og eventuelle servitutter.


4 ESTIMERET PRIS (2): Vi opdaterer tidligere udarbejdet pris estimat ud fra materialevalg.


5 PRÆSENTATION: Vi præsenterer projektforslaget på vores kontor eller online.


6 BANKPAKKE: Aflevering af præsentation i A3 format både fysisk kopi og online. Præsentationen kan bruges i dialog med banken.

Projektforslag
Villa Marken
Projektforslag
Villa Marken

HVAD INDEHOLDER ET PROJEKTFORSLAG?I


ANSØGNINGSMATERIALE: Der tegnes en målfast 3D model af huset, som ligger til grundlag for tegningsmateriale til kommunen.


2


VISUALISERINGER: Projektet visualiseres og materialer testes af i både eksteriør og interiør billeder.


3


KRAV: Ud fra vores 3D model sørger vi for at huset overholder krav til brand, energi, bebyggelsesprocent og eventuelle servitutter.


4


ESTIMERET PRIS (2): Vi opdaterer tidligere udarbejdet pris estimat ud fra materialevalg.


5


PRÆSENTATION: Vi præsenterer projektforslaget på vores kontor eller online.


6


BANKPAKKE: Aflevering af præsentation i A3 format både fysisk kopi og online. Præsentationen kan bruges i dialog med banken.

Projektforslag
Villa Curve

FORDELE VED PROJEKTFORSLAGETUnder den indledende projektering tegner vi en målfast 3D model, som bruges til at udarbejde situationsplaner, plantegninger, facadeopstalter og snittegninger. Dette er også det samlede materialesæt som bruges til at søge om byggetilladelse hos kommunen.

Når der er blevet taget nogle konkrete valg i forhold til udformningen af projektet, kan vi begynde at visualisere dit projekt. Med visualiseringer kan vi hjælpe dig med at se muligheder i unikke løsninger, der passer til lige netop dit boligprojekt.

Visualiseringer bruges som et værktøj til at fremhæve og understege de valg, som er vigtige for arkitekturen og det enkelte projekt, som for eksempel detaljer og materialevalg.

HVAD SKER DER EFTER PROJEKTFORSLAGET?Efter projektforslaget får I det præsenteret materiale udprintet og digitalt i A3 format. Det er normalt at bruge et par dage på, at tænke og diskutere løsningerne igennem. Herefter har I mulighed for at vende tilbage med rettelser til en korrektursrunde.

Næste skridt er at søge en byggetilladelse til det udarbejdet projekt. Sagsbehandlingstiden hos kommunen kan være lang, derfor bruger vi ventetiden til at forberede os på hovedprojektet, dette gør vi blandt andet ved at sikre alle valg ift. udformning og materialevalg.

Klik herunder for at læse mere om et Myndighedsprojekt.Myndighedsprojekt >

Projektforslag
Villa Rude
Projektforslag
Villa Rude

HVAD SKER DER EFTER PROJEKTFORSLAGET?Efter projektforslaget får I det præsenteret materiale udprintet og digitalt i A3 format. Det er normalt at bruge et par dage på, at tænke og diskutere løsningerne igennem. Herefter har I mulighed for at vende tilbage med rettelser til en korrektursrunde.

Næste skridt er at søge en byggetilladelse til det udarbejdet projekt. Sagsbehandlingstiden hos kommunen kan være lang, derfor bruger vi ventetiden til at forberede os på hovedprojektet, dette gør vi blandt andet ved at sikre alle valg ift. udformning og materialevalg.

Klik herunder for at læse mere om et Myndighedsprojekt.Myndighedsprojekt >