fbpx
Projekt i Haubro

Himmerlands Ungdomsskole

Himmerlands Ungdomsskoles udvidelse rummer et nyt bycentrum for Haubro, hvorfor vi har navngivet projektet Haubro Torv. Visionen for udvidelsen har været at inkludere kommunen og byen i skolens eksisterende og nye faciliteter. Dette er blandt andet gjort ved at skabe et nyt torv, som forlænger Haubros eksisterende infrastruktur samt inviterer og inkluderer lokalsamfundet i den nye skole. Formålet har også været at skabe bedre rammer for undervisningen, at forbedre og samle sociale faciliter et sted på skolen.

Vi kalder tilgangen til projektet ”materialer før blyant”, hvilket drejer sig om at upcycle og recycle byggematerialer fra bygninger som nedrives. Der har derfor været fokus på at finde potentielle nedrivningsprojekter, som kan donere materialer til projektet. Disse materialer danner grundlag for designet og er med til at forme bygningerne, da selve den bærende konstruktion består af bygninger, som er fundet i kommunen og vil blive flyttet til skolens matrikel.

Call Now Button